Tack för ditt svar!

Ditt svar har nu skickats in.

Om du svarat ja eller att du behöver mer information kommer sponsor/företag att kontakta dig inom kort.

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta oss på feasibility@kliniskastudier.se