Landsförfrågan

Landsförfrågan ger svar på om studier med läkemedel, medicin­tekniska produkter eller andra typer av interventioner är genomförbara i Sverige.

Under juni-augusti är vårdens resurser än mer begränsade pga semester och det kan dröja längre tid för din förfrågan att få svar. Ta höjd för detta när du sätter tidsramarna för din förfrågan.

Ta reda på om studier är genom­förbara i Sverige

En Landsförfrågan ger svar på om studier med läkemedel, medicintekniska produkter eller andra typer av interventioner är genomförbara i Sverige. Genom att använda en effektiv process ges värdefulla svar från ledande experter inom avtalad tid. I många fall får du svar redan inom ett par dagar.

Tjänsten Feasibility Sweden har utformats för att du enkelt och snabbt ska få svar på dina frågor om genomförbarhet. När du skickar in en Landsförfrågan vill vi bland annat att du uppger:

  • Studiens titel
  • Terapiområde
  • Prövningssubstans/medicinteknisk produkt
  • Planerat startdatum
  • Om det rör sig om en ATMP-studie

Dessutom behöver du bifoga en kortfattad studiesynopsis som är tillräckligt detaljerad för att experterna ska kunna bedöma genomförbarheten.

Standardiserade frågor påskyndar svar

Experterna besvarar ett antal standardiserade frågor för att bedöma genomförbarhet. Genom att använda standardiserade och avgränsade frågor förkortas svarstiden och svarsfrekvensen ökar.

Experterna svarar bland annat på om studiedesignen är förenlig med svensk behandlingspraxis, om patientpopulationen är tillräckligt stor och om det finns förutsättningar att rekrytera önskat antal patienter. Dessutom har experterna möjlighet att lämna övergripande feedback på studiedesign. Experterna kan även anmäla intresse att medverka i studien.

Gör en Landsförfrågan

Genom att skapa en användarprofil får du tillgång till tjänsten för Landsförfrågan.

I detta steg upprättas inte företagsspecifika sekretessavtal (Confidentiality Disclosure Agreement, CDA). Hänvisning kan göras till hälso- och sjukvårdens sekretesslagstiftning. Läkemedelsindustriföreningens (LIF) har uttalat sig om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt Offentlighet och sekretesslagen (OLS, 2009:400). De har även gett förslag på standardtext för hänvisning.

Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter och standardtext för hänvisning, LIFs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: