Feasibility Sweden

Feasibility Sweden är en nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Feasibility Sweden

Feasibility Sweden

Feasibility Sweden är en nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Logga in

Landsförfrågan

Ledande experter bedömer genomförbarhet av studier med läkemedel, medicintekniska produkter eller andra typer av interventioner i Sverige.

Vit pil

Klinikförfrågan

Gör en klinikförfrågan för att identifiera kliniker och prövare som har möjlighet och intresse att genomföra kliniska studier.

Vit pil

Frågor och svar

Vad skiljer Landsförfrågningar från Klinikförfrågningar? Få svar på de vanligaste frågorna.

Vit pil

För prövare

Vad innebär tjänsten för dig som kan genomföra kliniska studier? Här hittar du information för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vit pil

En nationell tjänst för studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder life science-företag och akademiska forskare en nationell ingång för snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) riktade till svensk hälso- och sjukvård. Tjänsten, som kan användas för alla terapiområden, effektiviserar processen med att undersöka om en klinisk studie framgångsrikt kan genomföras i Sverige. Tack vare den effektiva processen och ett landsomfattande nätverk av kliniker och prövare i hela hälso- och sjukvården kan vi snabbt leverera svar av hög kvalitet.

Två typer av studieförfrågningar för snabbare svar

För att kunna leverera värdefulla svar på så kort tid som möjligt har vi delat upp studieförfrågningar i lands- och klinikförfrågningar. I Landsförfrågan bedömer ledande experter huruvida studier kan genomföras i Sverige. Klinikförfrågan ger dig i stället kontakt till kliniker och prövare som är intresserade och har möjlighet att genomföra studien. Du kan skicka in båda typerna av studieförfrågan med hjälp av Kliniska Studier Sveriges digitala tjänst.

Konferens2019

Utbildningar i Good Clinical Practice (GCP)

Kliniska Studier Sverige anordnar ett flertal olika utbildningar inom Good Clinical Practice. Kurserna ger dokumenterad kunskap i GCP, vilket är obligatoriskt vid genomförande av kliniska prövningar med läkemedel och medicintekniska produkter. Kunskapen är också värdefull i andra kliniska studier.

Arrow

Våra prövningsenheter

Kliniska Studier Sverige erbjuder flera prövningsenheter som planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen. Prövningsenheterna har en bred kompetens och erfarenhet från studier inom flera olika terapiområden och från olika utvecklingsfaser från Fas I till fas IV.

Vit pil
Två personer som arbetar.

En tjänst utvecklad i dialog med näringslivet

Feasibility Sweden ger snabba svar på studieförfrågningar riktade till svensk hälso- och sjukvård. Kliniska Studier Sverige har utvecklat den nationella tjänsten i dialog med näringslivet för att förbättra Sveriges konkurrenskraft och attrahera fler kliniska studier till Sverige.

studieförfrågningar 2023

91

studieförfrågningar 2023

Sjukhus i nätverket

70+

Sjukhus i nätverket

landsförfrågningar per år

20+

landsförfrågningar per år

klinikförfrågningar per år

70+

klinikförfrågningar per år

Om Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag för genomförande av kliniska studier av hög kvalitet i hela Sverige. Vår vision är att kliniska studier ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvården. Det skapar förutsättningar för att generera mer kunskap, ge fler patienter möjlighet att delta i studier och på sikt ge en bättre sjukvård och hälsa.