För prövare

Varför behövs en nationell tjänst för studieförfrågningar?

Kliniska studier bidrar till ökad kompetens i hälso- och sjukvården, samt att patienter tidigt får tillgång till innovativa behandlingar. Sannolikheten att kliniska studier förläggs till Sverige ökar med snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities). Med anledning av detta har Kliniska Studier Sverige utvecklat en nationell ingång för studieförfrågningar som erbjuder life science-företag och akademiska forskare snabba och koordinerade svar.

Vad innebär tjänsten för hälso- och sjukvården?

För att underlätta din bedömning och ditt ställningstagande samlar Kliniska Studier Sverige in och sammanställer ett översiktligt studieunderlag. Vi har även delat upp studieförfrågningar i frågor om genomförbarhet, landsförfrågningar samt förfrågningar om medverkan i studier, klinikförfrågningar. Uppdelningen underlättar bedömningen och sparar tid eftersom detaljerade frågor ställs i ett senare skede, när det finns beslut om att studien ska genomföras i Sverige. Som prövare behöver du heller inte ta ställning till eventuell medverkan innan det finns beslut om att studien ska genomföras i Sverige.

Stöd och vägledning

Kliniska Studier Sverige erbjuder prövare och forskare stöd och vägledning i planering eller genomförandet av kliniska studier. Till exempel kan du som planerar att medverka i en klinisk prövning få hjälp med budgetberäkningar och avtalsskrivning.

Senast publicerad: