Frågor och svar

Här finns frågor och svar om tjänsten studieförfrågningar.

Om tjänsten

Landsförfrågan

Vid en Landsförfrågan svarar experter inom aktuellt terapiområde på frågor om genomförbarhet för en specifik studie, exempelvis om studieprotokollet är förenligt med svensk behandlingspraxis och om patientpopulationen finns i Sverige.

Frågorna som besvaras i Landsförfrågan

Klinikförfrågan

Klinikförfrågan etablerar kontakt mellan sponsorer och kliniker/prövare för en specifik studie. Kliniska Studier Sverige identifierar och förmedlar kontakt till kliniker och prövare som har intresse, förutsättningar och möjlighet att deltar i studier med läkemedel, medicintekniska produkter eller andra typer av interventioner, samt förmedlar deras kontaktuppgifter.

Genom att skapa ett användarkonto får du tillgång till formulär som underlättar processen med studieförfrågningar. Med formulären tydliggörs vilken information som du behöver bidra med för att prövare/kliniker ska kunna ta ställning till förfrågan. Alla inkomna förfrågningar granskas av Kliniska Studier Sverige innan de skickas ut och vid behov kan du behöva komplettera information i förfrågan. I systemet har du en god översikt över alla svar som kommer in.

Tjänsten gör det enkelt att skicka in en Lands- eller Klinikförfrågan via formulär.

Formulären visar tydligt vilken information som behövs för att prövare/kliniker inom svensk hälso- och sjukvård ska kunna ta ställning till studien.

Frågeställare får kontaktuppgifter till de prövare/kliniker som tackat ja på klinikförfrågningar. Frågeställare kontaktar därefter prövarna/klinikerna direkt, utan att Kliniska Studier Sverige involveras.

Kontaktuppgifter till prövare/klinker som avböjer att delta i en studie förmedlas inte till frågeställare vid en Klinikförfrågan. Däremot kan frågeställaren se vilka verksamheter som tackat nej till deltagande, samt anledning om detta angetts av verksamheten.

För Landsförfrågan får frågeställaren svar direkt från experter inom aktuellt terapiområde.

Har du frågor om tjänstens funktion är du välkommen att kontakta oss på feasibility@kliniskastudier.se.

Tjänsten är kostnadsfri.

Vi arbetar för att alla förfrågningar ska besvaras inom avtalad tid. I många fall ges svar inom ett par dagar. Beroende på terapiområde kan det dock dröja längre.

En studieförfrågan kontrolleras av Kliniska Studier Sverige så snart den skickats in. Om någon information saknas kontaktar vi frågeställaren direkt för komplettering av information. Förfrågan skickas ut omedelbart när komplett underlag finns.

Tjänsten är tillgänglig året runt. Det kan vara svårare att få svar snabbt under långhelger och semesterperioder, då sjukvårdens resurser är begränsade.

Klinikförfrågan

En klinikförfrågan kan förmedlas till prövare/kliniker över hela Sverige, eller i utvalda sjukvårdsregioner beroende på frågeställarens önskemål. Alla sjukvårdsregioner som får uppdrag att förmedla klinikförfrågan kontaktar de kliniker och prövare som finns inom det aktuella terapiområdet. Tjänsten förmedlar kontakt till prövare/kliniker som är intresserade av studien, samt visar vilka verksamheter som avböjt deltagande. Det är dock inte möjligt att se vilka som mottagit förfrågan.

Kontakt till kliniker/prövare som är intresserade av att delta i kliniska studier inom specifika terapiområden förmedlas genom tjänsten Klinikförfrågan.

Kliniska Studier Sverige förmedlar inte kontakter till kliniker/prövare utan deras medgivande.

Landsförfrågan

De standardiserade frågorna för Landsförfrågan är framtagna för att påskynda processen. Om de standardiserade frågorna inte möter dina behov hjälper vi till för att processen ska bli så smidig som möjligt. Kontakta oss för att diskutera lösningar och individuella anpassningar.

Landsförfrågan, som besvaras av experter inom aktuellt terapiområde, besvarar bland annat om studieprotokollet är förenligt med svensk behandlingspraxis och om patientpopulationen finns i Sverige.

Tillfrågade experter kan ange om det finns intresse att delta i studien om den förläggs till Sverige. Det finns även möjlighet att få svar på enstaka frågor som inte besvaras i Early Feedback Form.

Samtliga frågor i Early Feedback Form

Det går att välja vilka sjukvårdsregioner en klinikförfrågan ska skickas till.

Landsförfrågningar skickas till experter verksamma i hela Sverige.

Senast publicerad: